PREDAJ INVESTIČNÉHO POZEMKU V PEZINKU - 1654 m2 - ZNÍŽENÁ CENA

 • 20230811_092225.jpg
 • 20230811_092213.jpg
 • 20230811_091512.jpg
 • 5.PNG

Pozemky - bývanie na predaj , okres Pezinok

Licencovaná RK ORIN REAL ponúka na predaj investičný pozemok o celkovej výmere 1654 m2
Nachádza sa na Svätojurskej ul.
Prístupová cesta poľná.
Pozemok je bez IS
Podľa UPI : Zmiešaná nízkopodlažná zástavba s prevahou rodinných domov
Dominantná funkcia:
-bývanie v rodinných domoch
- súkromná zeleň v rámci pozemku
- bývanie v nízkopodlažných bytových domoch do 3 nadzemných podlaží
Vhodné (prípustné) funkcie:
-rodinné alebo bytové domy s integrovanými zariadeniami podnikateľských aktivít a služieb s maximálnym podielom 40% podlažnej plochy, nenarúšajúce pokojné prostredie
pre bývanie bez požiadaviek na prostredie zaťažujúce tovarové vstupy a výstupy z ich činností
- základná občianska vybavenosť slúžiaca pre obsluhu priľahlého územia — zariadenia obchodu, služieb, zdravotníctva bez požiadaviek na prostredie zaťažujúce tovarové vstupy a výstupy z ich činností, v samostatne stojacich zariadeniach alebo integrovaná do rodinných alebo bytových domov s maximálnym podielom 40% podlažnej plochy objektu
- plochy upravenej verejnej zelene (parčík, líniová zeleň)
- malé ihriská, najmä detské pre bývajúcich obyvateľov
- príslušná komunikačná sieť — pešie, cyklistické a účelové komunikácie s premávkou motorových vozidiel
nevyhnutné plochy technickej vybavenosti a dopravy
Podmienečne vhodné (obmedzené) funkcie:
- zariadenia vyššej občianskej vybavenosti zvyšujúce polyfunkčnosť územia s cieľom uspokojiť potreby obyvateľov presahujúcej potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie, (v primeranom rozsahu a štruktúre, zohľadňujúce priestorové súvislosti na okolitú zástavbu)
- prevádzky nevýrobných a výrobných služieb (vhodných do obytného prostredia), ktoré rešpektujú existujúcu zástavbu, parceláciu a zástavbu konkrétneho urbanistického bloku, a ktoré nevnášajú do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie
Neprípustné (zakázané) funkcie:
-funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu.
Max.podlažnosť - 2 NP
Koeficient zastavania 0,25
Koeficient zelene 0,50
V prípade záujmu prepošlem kompletné znenie UPI
Cena : 68 Eur/m2
Tel.kontakt : 0903 570 428

Podrobné informácie

1654 m²
osobné
aktívne

Poloha nehnuteľnosti na mape

Svätojurská, Pezinok, SlovenskoPre viac informácií kontaktujte

Jaroslav Kravarčik

Jaroslav Kravarčik

Office manager

0903 570428

kravarcik@orinreal.com Maklér má 39 ponúk
 • Štát Slovensko
 • Kraj Bratislavský
 • Okres Pezinok
 • Mesto Pezinok
 • Ulica Svätojurská
 • Druh Pozemky - bývanie
 • Typ predaj
 • Vlastníctvo osobné
 • Kontakt 0903 570428

Pre viac informácií kontaktujte

Jaroslav Kravarčik

Jaroslav Kravarčik

Office manager

0903 570428

kravarcik@orinreal.com Maklér má 39 ponúk